Oznamujeme vám začatie realizácie bioremediácie Slnečných jazier Senec - 5. etapa, firmou sanAqua s.r.o. na základe povolenia OU Senec. Práce budú prebiehať v dňoch 20.-21.10.2021 a to v čase od 8:00 do 19:00.
V týchto časoch odporúčame nezdržiavať sa vo vode a na vodnej ploche. Tieto informácie budú dostupné na verejných plážach SJ formou tabúľ a na sociálnych sieťach.