Registrácia záujemcov o predaj na Seneckom lete 2024

REGISTRÁCIA JE MOŽNÁ LEN DO 20.5.2024 PO TOMTO TERMÍNE ŽIADOSTI NEPRIJÍMAME!

Predaj občerstvenia bude prebiehať vo dvoch food zónach (1 a 2) a pre gastro je vyčlenených 30 miest po obsadení týchto miest už nie je možné registrovať ďalšie žiadosti.

Cena food zóny 1: 40€/m2 - hlavný program

Cena food zóny 2: 30€/m2 - program pre deti

UPOZORŇUJEME PREDAJCOV NÁPOJOV - PREDAJ BUDE MOŽNÝ LEN DO VRATNÝCH POHÁROV USPORIADATEĽA.

Predaj produktov a tovaru bude rozdelená do dvoch zón (1 a 2)

Predaj tovaru 15€/m2

Predaj služieb 20€/m2

Predaj cukroviniek 30€/m2

Nájomné bude určené podľa veľkosti stánku a následnom pridelení parcely s určenou výmerou. (Najmenšia parcela o veľkosti foodzóny 3x3m, predaj produktov a tovaru 2x3m). V prípade ak sa stánok nezmestí na daný pozemok predajcovi nebude umožnený predaj.

 

 

Zverejnené dňa 23.4.2024