Archív zmluvy, faktúry, objednávky


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, výzvy

2020

Zmluvy 2020

Faktúry 2020

Objednávky 2020

2019

Zmluvy 2019

Faktúry 2019

Objednávky 2019

Staršie zverejnené dokumenty (2011-2019) a informácie na starom web sídle:

http://zaloha.slnecnejazera.eu/zmluvyfakturyobjednavky/