Spúšťame registráciu pre záujemcov na predaj výrobkov na Veľkonočných trhoch 2024, ktoré sa uskutočnia v dňoch 22.3.2024 do 27.03.2024. Prihlásiť sa na predaj je možné len na celé trvanie podujatia.

V prípade záujmu je potrebné na adresu Správy cestovného ruchu Senec (poštou, mailom, alebo osobne) doručiť vyplnenú žiadosť o predaj.

Po doručení Vašej žiadosti budete automaticky zaradení do výberového konania, po ukončení konania budeme účastníkov informovať o ďalších pokynoch a náležitostiach.

Miesto konania veľkonočných trhov je Námestie 1. mája pred kultúrnym domom. Pre predajcov budú pripravené drevené stánky.

Ceny pre predajcov:

Predaj tovaru: 150 € + DPH.

Predaj občerstvenia: 250 € + DPH.

Viac informácií na tel. č. +421 903 646 599 alebo info@slnecnejazera.eu

Žiadosti o predaj je možné podávať do 1.3.2024.