REGISTRÁCIA UKONČENÁ 6.11.2023 - pre záujemcov na predaj výrobkov na Vianočných trhoch 2023 a Mikuláša, ktoré sa uskutočnia v dňoch Mikuláš - jednodňové podujatie 6.12, Vianočné trhy 15.12-21.12.2023.

V prípade záujmu je potrebné na adresu Správy cestovného ruchu Senec (poštou, mailom, resp. osobne) doručiť vyplnenú žiadosť o predaj na podujatiach.

Po doručení Vašej žiadosti budete automaticky zaradení do výberového konania, po ukončení konania budeme účastníkov informovať o ďalších pokynoch a náležitostiach.

Miesto konania vianočných trhov je Námestie 1. mája pred kultúrnym domom. Pre predajcov budú pripravené drevené stánky. Námestie bude prekryté veľkokapacitným stanom, MsKS pripravuje kultúrny program.

Ceny pre predajcov:

Predaj tovaru s vianočnou tematikou: 300 € + DPH.

Predaj občerstvenia: 400 € + DPH.

Viac informácií na tel. č. +421 903 646 599 alebo info@slnecnejazera.eu

 

PROGRAM - Budeme aktualizovať