Spúšťame registráciu pre záujemcov na predaj výrobkov na Veľkonočných trhoch 2023, ktoré sa uskutočnia v dňoch 31.3.2023 do 06.04.2023. Prihlásiť sa na predaj je možné len na celé trvanie podujatia.

V prípade záujmu je potrebné na adresu Správy cestovného ruchu Senec (poštou, mailom, resp. osobne) doručiť vyplnenú žiadosť o predaj na podujatiach.

Po doručení Vašej žiadosti budete automaticky zaradení do výberového konania, po ukončení konania budeme účastníkov informovať o ďalších pokynoch a náležitostiach.

Miesto konania veľkonočných trhov je Námestie 1. mája pred kultúrnym domom. Pre predajcov budú pripravené drevené stánky.

Ceny pre predajcov:

Predaj tovaru: 150 € + DPH.

Predaj občerstvenia: 250 € + DPH.

Viac informácií na tel. č. +421 903 646 599 alebo info@slnecnejazera.eu