Oznamujeme návštevníkom Slnečných jazier, že v dňoch 25.-26.10. bude prebiehať celoplošná aplikácia bioremediačnej zmesi. Aplikácia zmesi po sezóne zabezpečuje ekologickú rovnováhu vo vodnom ekosystéme, kde bola narušená ekologická rovnováha vplyvom ľudských aktivít. Prosíme návštevníkov aby sa počas prác nezdržiavali vo vode a na vodnej hladine. Za pochopenie ďakujeme.