Kvalita vody


Kvalita vody na prírodnom kúpalisku Slnečné jazerá v Senci

kúpacia sezóna 2020

kúpacia sezóna 2019

kúpacia sezóna 2018

kúpacia sezóna 2017

kúpacia sezóna 2016